Image Not Found. |Over ons|Referenties|Contact

CV ketel

Veiligheid vooropcv ketel onderhoud
Het is belangrijk dat uw cv ketel betrouwbaar en veilig is. Uit ervaring is gebleken dat veel klachten en storingen voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. Maar misschien is veiligheid nog wel een belangrijker aspect. Tijdig onderhoud van uw cv ketel kan levensgevaarlijke situaties als brand of koolmonoxidevergiftiging voorkomen.

Minder gasverbruik en slijtage

Alle gastoestellen zijn tegenwoordig voorzien van beveiligingen, maar dit neemt niet weg dat deze jaarlijks op correcte werking gecontroleerd moeten worden. Om onnodige slijtage en een te hoog gasverbruik te voorkomen moet een cv ketel op een juiste manier zijn afgesteld. Bij het jaarlijks onderhoud checken wij alle regelapparatuur.

Beter voor mens en milieu                     

Naast het feit dat onderhoud beter is voor uw cv ketel, is het ook nog eens beter voor de volksgezondheid en het milieu. Door een juiste afstelling van de ketel, stoot deze naast minder CO2 ook minder NOx, fijn stof en andere schadelijke stoffen uit.

Kortom, tijdig onderhoud is de moeite waard. Het onderhoud kan zowel via een onderhoudscontract (op jaarbasis) als op uurloonbasis worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor cv ketels die niet door ons zijn geplaatst.

Service bij een onderhoudscontract:

- geen voorrijkosten bij eventuele storingen
- voorrang bij storingen
- onderhoud kan op verzoek ’s avonds worden uitgevoerd, om aan de leefstijl van de huidige burger te voldoen (dit geldt alleen voor particulieren)

Wij bieden 24 uur service, ongeacht of u een contract heeft of niet.

De kosten van een onderhoudscontract op jaarbasis zijn € 80,00 inclusief BTW. Deze prijs geldt voor de regio Veenendaal zoals weergegeven op het kaartje. Buiten deze regio kunnen wij u een gepaste prijs aanbieden, neem hiervoor contact met ons op.

Ook voor onderhoud van uw geiser, gaskachel en andere gas installaties kunt u bij ons terecht.

plattegrond-regio-onderhoud.jpg