Image Not Found. |Over ons|Referenties|Contact

Cascadesysteem en utiliteitsverwarming

Veilig en betrouwbaar
Het is van belang dat uw cv ketels betrouwbaar en veilig zijn. Zeker cascadesystemen en hoog vermogen cv ketels die vaak worden toegepast in grote bedrijfspanden moeten betrouwbaar zijn.

Uit ervaring is gebleken dat veel klachten en storingen voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. Maar misschien is veiligheid nog wel een belangrijker aspect. Tijdig onderhoud aan een cascadesysteem/cv ketel kan levensgevaarlijke situaties als brand of koolmonoxidevergiftiging voorkomen.

Beter voor mens en milieu

Naast het feit dat onderhoud beter is voor de cv-ketels/het cascadesysteem, is het ook nog eens beter voor de volksgezondheid en het milieu. Door een juiste afstelling van de ketels of het systeem, stoot deze naast minder CO2 ook minder NOx, fijn stof en andere schadelijke stoffen uit.

Wetgeving

Een systeem voor bedrijfsdoeleinden met een vermogen tot 100 kW moet eens per vier jaar gekeurd worden en een systeem van meer dan 100kW eens per twee jaar. Artikel 4.1 Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheernet

Het onderhoud kan zowel via een onderhoudscontract op jaarbasis als op uurloonbasis worden uitgevoerd. Om een gepast onderhoudscontract voor een cascadesysteem of compleet ketelhuis aan te kunnen bieden kunt u het beste contact met ons op nemen om de situatie te bespreken. Vaak moeten wij de situatie ook zelf bekijken om een goed en eerlijk contract aan te bieden.

Service bij een onderhoudscontract:
- voorrang bij storingen
- geen voorrijkosten

Wij bieden 24 uur service, ongeacht of u een contract heeft of niet.