Image Not Found. |Over ons|Referenties|Contact

Duurzame energie  

duurzame-energie.jpg

Energie in de toekomst
Duurzame energie is een steeds meer besproken onderwerp. Dit is energie uit een onuitputtelijke bron en die bij gebruik het milieu niet vervuilt. De afgelopen jaren hebben wij beter leren omgaan met het winnen van deze duurzame energie. Hierdoor kunnen deze oplossingen nu zelfs aan de particulieren worden aangeboden.

In het gemiddelde huishouden is de warmte- en warmwatervoorziening verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het energiegebruik. Daarom is het verstandig om juist hiervoor een duurzame oplossing te gebruiken. 

Beter voor u, de mens en het milieu
Zonne-energie is een goed voorbeeld van duurzame energie. De zon is een bron die nog vele jaren energie blijft leveren, waarvan wij gebruik kunnen maken zonder het milieu extra te belasten. Niet alleen stoot u minder CO2 uit, maar ook minder fijn stof, NOx en andere schadelijke stoffen.

Duurzame energiebronnen zorgen niet alleen voor een lagere milieubelasting, het betekent ook een verlaging van uw energiekosten. Wij merken dat er steeds meer over wordt gesproken en dat er steeds meer vraag naar komt. Daarom willen wij aan deze vraag tegemoet komen.

 

zonne-energie-4.jpg      warmtepomp.jpg

       

  

hybride-warmtepomp.jpgeVita-HRe-ketel.jpg


warmtekrachtkoppeling-WKK.jpgwarmteterugwinning.jpg

 

lage-temperatuur-radiatoren.jpg

energiezuinige-pomp.jpg 
 

duurzame-thermostaat.jpg